Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nick Muller for HP/De Tijd
Aug 27 ’19

‘Ik mis het gen om me door kunst te laten raken’ — CULTURELE AGENDA

Ronald Giphart (53) komt eind september met een nieuwe roman: Alle tijd. Door welke schrijvers laat hij zich inspireren, welke muziek luistert hij al sinds zijn studententijd en welke series ziet hij het liefst?

Boeken

“Als ik schrijf, wil ik zo min mogelijk fictie lez…

auteur

Get notified of new articles from this auteur