Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Vennink for de Volkskrant
Jan 19 ’22

Opstand Kazachstan — Het gras is nog rood in Almati

De protesten in Kazachstan eindigden in het grootste bloedbad uit de geschiedenis van het land. Het leger doodde in Almati zeker 225 mensen. De betogingen waren gekaapt door 'in het buitenland getrainde bandieten en terroristen', volgens de regering.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur