Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alex Zaragoza for Vice
Jun 17 ’19

Eh, er zijn blijkbaar mensen die seks hebben met AirPods in?

Uit een nieuw onderzoek blijkt ook dat liefhebbers van folk huilen tijdens de seks en countryfans van rollenspellen houden.

AirPods zijn dan misschien een ramp voor het milieu, maar dat weerhoudt een heleboel mensen er niet van om ze in te houden tijd…

auteur

Get notified of new articles from this auteur