Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sarah Sitanala for NU.nl
Dec 08 ’21

Hoe laat je je niet te veel raken door slecht coronanieuws?

Ons werd lang voorgespiegeld nog even vol te houden. Inmiddels is duidelijk dat corona nog heel lang bij ons blijft. Dat kan bij velen voor een sombere stemming zorgen. Wat kunnen we doen om mentaal gezond te blijven?

if(window.loadAdvertSlot) window.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Sarah Sitanala

BN DeStem, Dagblad van het Noorden, De Ondernemer, HLN