Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Frits Bosch for Joop
Oct 17 ’19

De woede over de achterlijke praktijken van de GGZ

Beste Bram,

“Waar blijven de psychologen en psychiaters die hun woede ventileren over de achterlijke praktijken van de GGZ?”, schrijf je in je opiniestuk. Het zal je niet ontgaan zijn dat collega’s zoals bijvoorbeeld Jim van Os al heel wat jaren prote…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Frits Bosch

Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, Doorbraak.be, Eindhovens Dagblad