Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 25 ’19

‘s Nachts op stap met de politie: “Het venijn zit hem in de staart”

Uitgaan is niet altijd feest. Elk weekeinde belanden mensen in de cel vanwege vechtpartijen, dronkenschap of vernielingen. Journalisten Maurice Geluk en Tara Lewis liepen een nachtdienst mee met de politie om deze schaduwzijde van het Rotterdamse uit…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs