Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

David de Wilde for PlusOnline
Oct 26 ’21

Oproep: wat te doen met vriendin die altijd te laat komt?

Een goede vriendin met wie ik regelmatig leuke dingen doe, heeft de vervelende gewoonte om altijd te laat te komen. Dat levert mij een hoop stress op. Door haar hebben we zelfs een keer het vliegtuig naar onze vakantiebestemming gemist. Hoe breng ik …

auteur

Get notified of new articles from this auteur