Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 05 ’21

Nieuwe invulling voor zalencentrum De Graver en instructiebad De Dommelbron in Valkenswaard

VALKENSWAARD/DOMMELEN- De Graver in Valkenswaard en de Dommelbron in Dommelen maken plek voor appartementen, als het aan Bureau Aard ligt. Het vastgoedbedrijf heeft daar plannen voor klaarliggen.

Zalencentrum De Graver in de wijk ‘t Gegraaf ging onlan…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Anneke Liebrand

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden