Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rob de Boer for Trouw
Sep 26 ’19

uitgelicht — Misbruik van flexwerkers is niet nieuw

De nieuwe CNV-voorzitter Piet Fortuin stelt terecht dat een geopend blik flexwerkers een hogere beloning van alle werkenden in de weg staat (Trouw, 24 september). Mijn complimenten aan het CNV dat ze hun deel van de verantwoordelijkheid voor de opkom…

auteur

Get notified of new articles from this auteur