Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijs Neirynck for Focus|wtv
Apr 23 ’21

Toch terrassen in Middelkerke op 1 mei? Dedecker heeft achterpoortje — Als het van burgemeester Jean-Marie Dedecker afhangt, dan gaan de terrassen in Middelkerke toch al op 1 mei open. Hij heeft een creatieve oplossing om het mogelijk te maken.

Gouverneur Decaluwé zegt dat uitbaters die openen op 1 mei een fikse boete riskeren. En daarom wil Dedecker tijdelijk de vergunningen voor terrassen op de zeedijk intrekken. De dijk wordt dan openbaar domein en de gemeente zou zelf tafels en stoelen …

auteur

Get notified of new articles from this auteur