Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 18 ’21

Stukje historie weer terug op oude ijzergieterij in Bergen op Zoom: ‘Iedereen kent dit pand’

BERGEN OP ZOOM - In volle glorie is de reclame op het dak weer te zien. Rogier Nerincx Richter, de laatste ijzergieterij die de stad kende. Voor metaalman Bert de Dooij was het onthullen van de oude bedrijfsnaam gisteren een heuglijk moment. ,,Dit is…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ben van den Aarssen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer