Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timo Nijssen for de Volkskrant
Nov 28 ’20

Eh, ja, accepteer alles, dan maar – Cookieschermen zijn bewust nodeloos ingewikkeld

Veel websites overladen op de verplichte cookieschermen hun bezoekers met eindeloos veel ingewikkelde keuzen. Dat is bewust, zegt een Britse expert, om je vooral maar akkoord te laten gaan. Je krijgt een linkje opgestuurd van een vriend met een grapp…

auteur

Get notified of new articles from this auteur