Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 23 ’21

Harm Edens schreef boek over zijn jeugd in een beklemmend gezin in Enschede: ‘Altijd: Zullen we dat maar niet doen?’

ENSCHEDE - Harm Edens wist zich te ontworstelen aan het benauwde gezin in Enschede waar hij zich een onbegrepen buitenstaander voelde. Hij schreef er een boek over. „Alles wat maar anders was dan hetzelfde de hele dag, vond ik meteen goed.”

Twaalf was…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Theo Hakkert

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden