Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Apr 11 ’18

Dit is de ideale start van jouw dag...

Voor veel mensen is een dagstart, net als een kop goede koffie, de vaste prik in de ochtend. Het zwarte goud zet je op scherp, het zorgt voor een kickstart.

Een mooie metafoor voor een dagstart, dat ideaal is om doelstellingen te evalueren en om dagel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur