Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Vennink for de Volkskrant
Dec 29 ’21

Oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland verboden wegens 'herschrijven van de geschiedenis'

Het Russische hooggerechtshof heeft de oudste mensenrechtenorganisatie van het land verboden. De rechtbank oordeelde dinsdag dat Memorial zich niet heeft gehouden aan regels die gelden voor 'buitenlandse agenten'. Daarmee komt voor Russische mensenre…

auteur

Get notified of new articles from this auteur