Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stefan Kuks for Dagblad van het Noorden
Mar 20 ’18

Klimaat en ruimtelijke ordening in één hand

Wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen raken steeds vaker ons dagelijks leven. Overheden en burgers zullen moeten samenwerken om het probleem te lijf te gaan.

Op 28 juli 2014 viel in de vlak bij de Nederlandse grens gele…

auteur

Get notified of new articles from this auteur