Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dorine Schenk for nrc.nl
Mar 08 ’21

Commissie: geen bewijs voor fraude bij Delfts quantumonderzoek

De onderzoeksgroep van Leo Kouwenhoven heeft op basis van onvolledige metingen geconcludeerd dat ze majoranadeeltjes hadden gevonden, zegt een externe commissie. Dat kwam door hun ‘enthousiasme’.

Delftse onderzoekers concludeerden op basis van onvolle…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Dorine Schenk

Het Parool, NewScientist, Technisch Weekblad, nrc.next