Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roya Sorghabi for Medisch Contact
Sep 14 ’17

Bewoners van instellingen steeds ouder en zorgbehoevender

Bewoners van verpleeghuizen hebben steeds vaker een zeer hoge leeftijd en hun zorgbehoefte is groot. Dat blijkt uit een rapport dat onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze week publiceerden. De studie is gebaseerd op de data u…

auteur

Get notified of new articles from this auteur