Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Simon van den Berg for Het Parool
Sep 21 ’20

De Krakeling begint met eigen voorstelling op nieuwe plek

Het was geen officiële opening afgelopen zaterdag, maar Theater De Krakeling heeft zijn nieuwe onderkomen formeel in gebruik genomen. Het theater speciaal voor kinderen en jongeren is in juli verhuisd naar de Westergas.

De ingang van het theater dat 4…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Simon van den Berg

BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, De Stentor