Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timo Nijssen for de Volkskrant
Jan 30 ’21

Domotica: slimme deurbellen — Alle ogen op de straat

Al een half miljoen Nederlanders hebben een videodeurbel waarmee ze op hun telefoon kunnen zien wie er op de stoep staat. Kan dat ook nog een beetje privacyvriendelijk?

Wie nog naar de voordeur moet hollen om te kijken wie er aanbelt, loopt hopeloos a…

auteur

Get notified of new articles from this auteur