Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 12 ’21

Bruinisse — De kerk draait weer door

Theoloog en musicus Mar van der Veer uit Zierikzee hervat zijn sessies voor De kerk draait door. Na een lange, gedwongen stop vanwege de Covidpandemie, ontvangt hij donderdag 18 november weer gasten die vertellen over hun werk en/of passie.

Advocaat M…

auteur

Get notified of new articles from this auteur