Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alexander Delport for De Tijd
Sep 11 ’19

Draaiboek voor een existentiële crisis

In de eerste Vlaamse film van dit najaar herontdekt een vrouw met een midlifecrisis zichzelf tussen alle gekte door. 'The Best of Dorien B.' laat zich wat te veel vangen aan clichés.

'Is dit het nu?' Dat vraagt het hoofdpersonage in 'The Best of Dorie…

auteur

Get notified of new articles from this auteur