Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijmen Schauwaert for BN DeStem
Mar 05 ’21

op kamers in coronatijd

Hoe is deze tijd voor jou?

,,Erg wisselvallig, met hoge pieken en diepe dalen. De ene week zit ik keurig aangekleed aan mijn bureau om online lessen te volgen, de andere week hang ik alleen maar in mijn pyjama rond. Hoewel ik over het algemeen positie…

auteur

Get notified of new articles from this auteur