Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Caroline Bieckmann for Leeuwarder Courant
May 20 ’19

Baard gaat groen met Grieneko

BAARD De zon verdwijnt net achter een dik wolkendek, als zaterdagmiddag het collectieve zonnedak van Grieneko 2 officieel begint te draaien.

Toch blinken de 228 panelen op het dak van de koeienstal van de familie Terpstra in Baard feestelijk. Ze gaan …

auteur

Get notified of new articles from this auteur