Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Coen Berkhout for Dagblad van het Noorden
Nov 13 ’19

‘Verbeter-lector’ blij met erkenning werk

groningen Lector Facility Management Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen heeft gisteren de eerste Deltapremie in ontvangst genomen.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) reikte de prijs uit. Aan de ‘Spinozapremie …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Coen Berkhout

Dagblad van het Noorden, De Telegraaf, Leeuwarder Courant