Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 10 ’20

Norbert Witjes: ‘Digitale abonnementen op lokale media worden normaal’

Nieuws | De Voorspellers

Norbert Witjes (50) is sinds 2012 hoofd content bij BDU Media, uitgever van lokale kranten. Hij is verantwoordelijk voor zowel de Barneveldse Krant – het enige lokale dagblad van Nederland – als de zes betaalde nieuwsbladen en…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Menno van den Bos

Campus Magazine, De Correspondent, NU.nl, SVDJ