Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bas Kurstjens for De Tijd
Oct 07 ’21

D'Ieteren koopt eerste fietsenwinkel

D'Ieteren heeft zijn eerste fietswinkel gekocht. Dat is het startschot voor de uitbouw van een fietswinkelketen die binnen vijf jaar nationaal actief moet zijn.

Voor de eerste prooi moest het hoofd van de fietsendivisie van D'Ieteren , Karl Lechat, ni…

auteur

Get notified of new articles from this auteur