Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anton Jäger for apache
Mar 31 ’21

Cryptomanie en geldpolitiek

De voorbije tien jaar ontplofte de wereldwijde handel in zogenaamde ‘cryptomunten’. Als zogenaamde perfect ‘private’ geldeenheid bieden ze een ruilmiddel zonder de staat, handig voor criminelen én superrijken die hun vertrouwen in banken en de dollar…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Anton Jäger

De Groene Amsterdammer, De Morgen, Doorbraak.be, Etcetera