Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Simon van den Berg for Het Parool
Jun 17 ’19

Tsjechov en de grote lokroep van het geld

Theater - Holland Festival De Kersentuin Door: ITA Gezien: 16/6, ITA Te zien: t/m 23/6 en 22 t/m 28/8, aldaar

De Engelse regisseur Simon McBurney maakt zijn debuut bij Ivo van Hoves ITA met een überklassieker: Tsjechovs De kersentuin. Waar Van Hove in…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Simon van den Berg

BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, De Stentor