Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 03 ’21

Verkopen via iOS-apps afgelopen jaar volgens onderzoek met kwart gestegen

Verkopen in iOS-apps en via de App Store van Apple zouden een kwart meer hebben opgebracht in 2020, aldus onderzoek uitgevoerd in opdracht van de techreus. De cijfers worden bekend terwijl Apple verwikkeld is in meerdere grote rechtszaken over machts…

auteur

Get notified of new articles from this auteur