Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemarie Eversdijk for Nederlands Dagblad
Oct 23 ’21

Zoek uit wat je medewerkers op dit moment nodig hebben

Bedrijven in allerlei sectoren kunnen een voorbeeld nemen aan het personeelsbeleid in de zorg. In die sector wordt goed geluisterd naar de problemen en wensen van werknemers.

auteur

Get notified of new articles from this auteur