Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Antoinette de Jong for De Telegraaf
May 08 ’19

Topschaatsster weet ook hoe zij bochten moet aansnijden — ’Max Verstappen is rauwer dan Lewis Hamilton’

Rond elke Grand Prix spreekt Telesport in ’Vijf vragen aan...’ met een bekende volger of fan van de Formule 1, die de verrichtingen van Max Verstappen natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houdt. Dit keer vijf vragen aan schaatsster Antoinette de Jo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur