Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 10 ’22

‘Kijk eens anders naar dat flessendopje of schelpje’: Digna Mielard doet aan mudlarking en kan het iedereen aanbevelen

OUWERKERK - ,,Daar ligt-ie, de toverstok van Harry Potter.” Je fantasie slaat gelijk op hol als je gaat mudlarken, een soort jutten. Digna Mielard is er dol op.

,,Ga naar buiten en gebruik je zintuigen.” Niet gek als een boswachter dat zegt, maar Dign…

auteur

Get notified of new articles from this auteur