Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ton van Rietbergen for de Volkskrant
May 06 ’21

Straks weer lekker vliegen en kopen? Na de pandemie moeten we juist gaan denken in termen van krimp

Als de klimaatplannen zo evident zijn, waarom pakken we dat dan nog steeds zo regionaal aan? En waarom blijven we maar vasthouden aan het idee dat we weer veel gaan vliegen, en weer veel gaan kopen, vraagt Ton van Rietbergen zich af.

Twee zaken spring…

auteur

Get notified of new articles from this auteur