Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 21 ’21

Van inwoners tot aantal auto's: Moerdijk en Etten-Leur in cijfers

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Weer eens wat anders: nieuws over de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur in cijfers in plaats van letters. Hoeveel mensen wonen er nu, en hoeveel waren dat er zeven of zelfs twintig jaar geleden?

Hoe ontwikkelen de gemeenten Moer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Annelies Vlaanderen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer