Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ton van Rietbergen for de Volkskrant
Jun 23 ’21

Opinie: We moeten ook in de woningmarkt af van het groeidenken

Met het woningtekort valt het wel mee in Nederland, maar woningen zijn wel onbetaalbaar geworden. Pas daarom het belastingsysteem aan en ga creatief om met het bestaande aanbod.

Heleen Mees hekelt in haar column CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mullige…

auteur

Get notified of new articles from this auteur