Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 28 ’21

Grotere kloof tussen laag- en hoogopgeleide jongeren door corona

Arbeidsmarkt Jonge academici en hbo’ers vinden alweer sneller een baan dan voor de pandemie – zelfs in de horeca. Voor lager opgeleiden blijft de baankans achter, blijkt uit nieuw onderzoek.

De baankansen van hoog- en laagopgeleide jongeren zijn verde…

auteur

Get notified of new articles from this auteur