Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Lotte Beckers for De Morgen
Feb 27 ’21

De darmen, ons tweede brein? Hoe de darmflora ons doen en laten wellicht meer bepaalt dan we denken

Het weegt anderhalve kilo, telt twee miljoen unieke bacteriën en bepaalt ons doen en laten wellicht veel meer dan gedacht. Onze darmflora is een van de populairste onderzoeksdomeinen van de laatste jaren. ‘We zijn meer microbiologie dan mens.’

Het wee…

auteur

Get notified of new articles from this auteur