Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 13 ’21

Stoeltjes terug in de popzaal, max 1250 bezoekers

De stoeltjes keren terug in de popzaal. Concerten mogen wel doorgaan, maar vanaf zaterdag 13 november moet het publiek weer zitten bij concerten. Ook mogen er maximaal 1250 mensen in een ruimte zijn.

Foto Tess Janssen

Deze nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een nie…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Thomas Snoeijs

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, OOR