Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annelien Jonkman for de Volkskrant
Mar 26 ’20

Onderwijssector heeft gefaald

Onderwijsvertegenwoordigers geven blijk van gebrek aan veerkracht en creativiteit door het centraal examen zo snel op te geven.

Het pleidooi van de onderwijsbonden en de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) voor het annuleren v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur