Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Menkhorst for De Groene Amsterdammer
May 12 ’21

‘Ik blijf net zo lang tot ik nat ben’

Al is een flink aantal maatregelen versoepeld, de wekelijkse demonstraties tegen de coronamaatregelen gaan onverminderd door. ‘De demonstranten zijn de afgelopen tijd wel al te makkelijk weggezet als gekken.’

Bijna elke doordeweekse dag gaat Pauline d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roos Menkhorst

De Groene Amsterdammer, De Ondernemer, Het Parool, Investico