Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Brandon Terry for Reformatorisch Dagblad
Feb 02 ’19

Wie niet speels durft te zijn, is niet volwassen

Speelsheid doet de mogelijkheden van het leven van alledag ontdekken. Bij spel komen kunst en ethiek samen. Het kan dienen om niet-gelovigen te confronteren met morele wetten en het Evangelie.

De christelijke apologeet C. S. Lewis stelt in een essay o…

auteur

Get notified of new articles from this auteur