Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anniek van den Brand for Het Parool
Aug 27 ’21

Ghislaine Pierie (Rozengeur & Wodka Lime) is terug als actrice én kok: ‘Ik zit weer in het juiste kaartenbakje’

Na het succes van de serie Rozengeur & Wodka Lime leek Ghislaine Pierie (51) van de radar verdwenen. Haar carrière viel stil. Ze hervond zichzelf – als kok. En is inmiddels sous-chef bij De Plantage. ‘Acteren is mijn eerste liefde, maar dit komt heel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Anniek van den Brand

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden