Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 21 ’17

Proces overvallers Hodei Diaz van start

De overvallers op Hodei Diaz staan vandaag terecht voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. De Baskische student werd vorig jaar dood teruggevonden nadat hij meer dan twee jaar vermist was. De beklaagden hebben niks te maken met zijn dood. Het …

auteur

Get notified of new articles from this auteur