Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aafke Kok for NewScientist
Jul 30 ’19

Voor ik doodga wil ik…

Chillen met je vrienden, genieten van toffe muziek: het leven is mooi op Lowlands. Toch is elk leven eindig, ook dat van Lowlandsbezoekers. Wat staat er op jouw bucketlist? Wat moet er met je Insta-account gebeuren als je overlijdt? Bij Erica Witkamp…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Aafke Kok

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor