Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ad Red for AD
Oct 27 ’18

De eerste keer vergeet je nooit meer

Je eerste prettige ervaring met seks blijft je altijd bij: je hebt 'het' gedaan. Ook al bakte je er voor je gevoel weinig van. De lezers die op onze oproep reageerden, herinneren zich hun ontmaagding als de dag van gisteren.

Zó zenuwachtig

Ik kwam haar tegen op de kermis, het was 1971. Ze …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ad Red

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor