Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald van Raak for Erasmus Magazine
Jan 19 ’22

De verstikkende taal van de consultants

Als Erasmus nu zijn lofrede op de zotheid zou mogen afsteken, zou hij de consultants zeker niet vergeten, schrijft columnist en hoogleraar Erasmiaanse waarden Ronald van Raak.

Voor je het weet zit je midden in een ‘regieberaad’ en spreek je over ‘vlie…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ronald van Raak

Dagblad van het Noorden, De Ondernemer, Eindhovens Dagblad, Erasmus Magazine