Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 08 ’22

Stille getuigen van de grootste treinramp ooit in Nederland

Ongeluk • De grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis bij Harmelen is vandaag zestig jaar geleden. Een geschonken snelheidsmeter is aanleiding voor een expositie over de ramp die het land destijds in diepe rouw stortte.

Het spoor bij Harmele…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Keukenkamp

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden