Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 03 ’21

Tanja's aftakeling door MS stopte, maar ze kreeg er angst voor terug

VALKENSWAARD - Tanja Berkx onderging twee jaar geleden een zware stamceltherapie in Moskou om haar aftakeling door MS te stoppen. De ingreep slaagde, maar ze kreeg er wel iets anders voor terug: angst en paniekaanvallen. ,,Een stemmetje in mijn achte…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Anneke Liebrand

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden