Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sander Schouten for Business Insider
Jul 05 ’18

Mag je iemand op staande voet ontslaan wegens seksuele intimidatie? Dit zegt de rechter

ANALYSE – Een 66-jarige leidinggevende van een hotel op Aruba is op staande voet ontslagen, omdat er meldingen van medewerksters binnen kwamen van seksuele intimidatie.

De rechter heeft zich in een vonnis op 29 juni over deze zaak uitgesproken.

De eerste medewerkster werkte op uitzendbasis bij …

auteur

Get notified of new articles from this auteur